Vinopbevaring

2015-01-14 15.59.20Vinopbevaring i bunkerne på Østerbro og Frederiksberg

Vi giver alle vinsamlere mulighed for at opbevare vin under optimale rolige  forhold, stabil lav temperatur, stabil fugtighed og stort alarmsystem.

Opbevaringen startede i 2 gamle beskyttelses-bunkere på Østerbro  fra krigens tid i 2002 og i maj 2016 udvidede vi med vinopbevaring på Frederiksberg i VinBunker 3 og 4. VinBunker 5 er så småt påbegyndt og omdannes løbende.

Åbningstider

Vinkældrene på Østerbro er åben på lørdage (i ulige uger) fra 10.00 – 11.00  samt FØRSTE TIRSDAG i måneden fra 17.00 – ca. 17.30 (Om TIRSdagen skal man tilmelde sig, da vi kun holder åbent indtil de tilmeldte har været forbi, send en mail til nik@vinbunker.dk, senest dagen før, hvis du besøger os om tirsdagen. Næste tirsdag er således d. 4.8. men send en mail, hvis du kommer, vi lukker når de tilmeldte har været forbi.

De næste ordinære lørdage på Østerbro er d. 1.8..  fra kl. 10.00-11.00 (Ulige ugenumre) – Hvis vi er mange til stede samtidig, anmoder vi om at man afventer (udenfor) hinandens besøg i kælderen, så vi viser hinanden hensyn ift. mulig smitte med Kv19.

Indflytninger aftales ofte telefonisk – individuelt på hverdagsaftener

Størrelse på vinrummene på Østerbro

Vinrummenes størrelse varierer fra 100 flasker for de mindste, til 225 flasker i de største.

Bemærk at igangsættelse af nye lejeordninger kan ske uden for ovenstående åbningstid.
Indleveringssituationer aftales ved henvendelse til tlf.  +45 39 20 65 11, eller mobil 20 22 64 11

Vinopbevaringsrum i bunkeren på Frederiksberg

I august 2020  udvides med yderligere 4 rum i VinBunker 5 på Nyelandsvej

Vinrummenes størrelse varierer fra 50-150 – 350 – 550 flasker for de mindste, til meget store rum

Vinkældrene på Frederiksberg vil holde åbent om lørdag formiddage i ulige uger fra kl. 11.30-ca. 12.00 Indflytterne melder sin ankomst senest dagen før og således lukkes der, når de tilmeldte har besøgt VinBunkerne.

De næste lørdage på Frederiksberg er  1.8. og 15.8. 2020 kl. 11.30

NB! Husk tilmelding, da vi ligesom på tirsdage på Østerbro lukker når de tilmeldte har været forbi. 

Generelle priser og betingelser for VinOpbevaring

Priserne afhænger af rumstørrelse.
Grundprisen er 1 kr. pr. flaske pr. måned ekskl. moms. Det mindste, separate rum i bunkerne udlejes for kr. 100 pr. måned ekskl. moms og kan indeholde godt 115 normale “Bordeaux” flasker. Det svarer til ca. 1 kr. pr. flaske pr. måned.

Vi tilbyder udlejning af rum til ca. 100, 200, 225 og 350. Ved indflytning indgåes en kontrakt med mindst 1 års løbetid. Lejes der plads til mere end 500 flasker,  giver vi rabat på det mindste rum på 50%.
Derudover tilbyder vi opbevaring af større samlinger, eller flasker i store kasser, f.eks. gavesamlinger i individuelt indrettede kældre.

 

Løbetid

Lejeaftaler indgås for minimum 1 år. Aftaler indgåes med 6 måneders opsigelsesvarsel. Vinbunker-lejen kvartalsvist forud og kan tilmeldes PBS, via Nets medlemsservice.

 

Forretningsbetingelser

Ved igangsættelse af lejeordning tilbyder vi hjælp til afhentning af større vinsamlinger.   Vinkældrene er sikret efter alle kunstens regler, bl.a. med døre af stål, eller stålforstærket, tyverisikring hos anerkendt alarmfirma -TV-overvågning m.m.

Priser i bunkerne på Østerbro fra kr. 125,- om måneden, hvilket svarer til 1 kr. pr. flaske. (ekskl. moms).

Forsikringsmæssigt er de fleste private normalt dækket af sin egen indboforsikring, dog opfordrer vi alle lejere til at få sit forsikringsselskab til at sende en skriftlig anerkendelse af, at vinsamlingen opbevares i en af vore kældre. Opbevaringskunderne opfordres også til at få undersøgt om deres eget forsikringsselskab opfatter vinsamlingen som særligt indbo, idet at dette forhold kan reducere en evt. erstatning, såfremt det ikke er oplyst overfor forsikringsselskabet.